Lejebetingelser

Generelle lejebetingelser

Lejer har det fulde ansvar for de lejede faciliteter og deres anvendelse i det aftalte tidsrum. Faciliteterne skal afleveres i samme fysiske stand som ved modtagelse. Lejer er økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på de lejede faciliteter eller inventar, forvoldt ved lejers brug eller af dennes gæster.

For at værne om det gode naboskab, skal støj minimeres efter kl. 24. Dvs. døre og vinduer til festsalen skal lukkes kl. 24 for at begrænse støj udendørs. Ophold på terasse og udeomgivelser skal ligeledes minimeres efter kl. 24. Der må ikke spilles højt musik efter kl. 2.

Lokalerne modtages rengjort. Slutrengøring er inkluderet i lejeprisen.

Inden lokalerne afleveres skal lejer sørge for:

  • Festsal og Spisesal: bordene aftørres, der stoles op, salen fejes og spildte madrester tørres op, stearin på borde og gulv fjernes med skraber hertil.
  • Køkken: Alt service rengøres og sættes på rette plads. Glas samt bestik aftørres i rene viskestykker. Spildte madrester tørres op og gulvet fejes. Køleskab(e) tømmes. Ovn tømmes og aftørres. Kaffemaskine tømmes og rengøres. Komfur rengøres (de løse dele kan gå i opvaskemaskinen). Vask og armatur rengøres.
  • Restaffald bæres i container ved køkkendør. Rent papir og pap skal i papcontainer.
  • Tom emballage fra drikkevarer (glas/flasker/dåser/ tomme mad-glas) medtages/fjernes fra Rødegaard af lejer selv.
  • Terrasse: alle cigaretskod skal fjernes udendørs. Askebæger skal tømmes for skodder (skal ikke tømmes for sand).
  • Bål fad ved Gårdhaven tømmes efter anvendelse (i det store bålsted) – der er brænde på stedet til fri afbenyttelse efter aftale
  • Brugt vådt vasketøj hænges på kanten af vasketøjskurven som har plads ved siden af opvaskemaskinen i køkkenet
  • Ved afgang bedes de benyttede værelses-nøgler lægges samlet på disken i spisesalen (bortkomne nøgler erstattes med 150.- pr nøgle)

OBS: Der pålægges et rengørings-/oprydningsgebyr på 250.- pr time for ekstra rengøring hvis ovenstående er mangelfuldt.

Godt at vide

Køkken
Kaffemaskine – der findes kaffefilter ved maskinen til fri afbenyttelse.

Opvaskemaskine – opvaskemaskinen skal varme op i 60 min, den tændes derfor som noget af det første.

Ovn – Se beskrivelse ved ovnen

Køl – Kølebord tilsluttes strøm, der findes køleskabe; i festsal, spisesal samt køkken.

Andet
Duge findes i spisesalen under disken – det antal duge der benyttes noteres på tjek ud-listen under ”antal duge” (leje 25 kr. pr. stk).

Lysestager og vaser – skal efterlades i pæn stand

Flag – flaget findes i spisesalen (ved service)

Lys og servietter – dette står lejer selv for

Boldbanen – banen må meget gerne benyttes – hav øje for at de private haver grænser op til banen.

Fuglevoliere – må gerne besøges (stille og roligt) – børn altid ifølge med voksne

Rødegaard Kursuscenter
Karlshøjvej 5, Vistoft
8420 Knebel

+45 30 43 85 80
info@roedegaardkursus.dk