Generelle lejebetingelser

Lejer har det fulde ansvar for de lejede faciliteter og deres anvendelse i det aftalte tidsrum. Faciliteterne skal afleveres i samme fysiske stand som ved modtagelse. Lejer er økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på de lejede faciliteter eller inventar, forvoldt ved lejers brug eller af dennes gæster.

 

Husorden:
 • Alle døre og vinduer skal lukkes ved høj musik
 • Ophold udendørs skal foregå roligt, således at det ikke er til gene for naboer
 • Musikken skal dæmpes efter kl. 02.
 • Festen skal være lukket senest kl. 05.

 

Inden lokalerne afleveres skal lejer sørge for:
 • Festsal og Spisesal: bordene aftørres, der stoles op, salen fejes og spildte madrester tørres op, stearin på borde og gulv fjernes med skraber hertil.
 • Køkken: Alt service rengøres og sættes på rette plads. Glas samt bestik aftørres i rene viskestykker. Spildte madrester tørres op og gulvet fejes. Køleskab(e) tømmes. Ovn tømmes og aftørres. Kaffemaskine tømmes og rengøres. Komfur rengøres (de løse dele kan gå i opvaskemaskinen). Vask og armatur rengøres.
 • Restaffald bæres i container ved køkkendør. Rent papir og pap skal i papcontainer.
 • Tom emballage fra drikkevarer (glas/flasker/dåser/ tomme mad-glas) medtages/fjernes fra Rødegaard af lejer selv.
 • Terrasse: alle cigaretskod skal fjernes udendørs. Askebæger skal tømmes for skodder (skal ikke tømmes for sand).
 • Bål fad ved Gårdhaven tømmes efter anvendelse (i det store bålsted) – der er brænde på stedet til fri afbenyttelse efter aftale
 • Brugt vådt vasketøj hænges på kanten af vasketøjskurven som har plads ved siden af opvaskemaskinen i køkkenet
 • Ved afgang bedes de benyttede værelses-nøgler lægges samlet på disken i spisesalen (bortkomne nøgler erstattes med 150.- pr nøgle)

OBS: Der pålægges et rengørings-/oprydningsgebyr på 300.- pr time for ekstra rengøring hvis ovenstående er mangelfuldt.

Godt at vide

Køkken

Kaffemaskine – der findes kaffefilter ved maskinen til fri afbenyttelse.

Opvaskemaskine – opvaskemaskinen skal varme op i 60 min, den tændes derfor som noget af det første.

Ovn – Se beskrivelse ved ovnen

Køl – Kølebord tilsluttes strøm, der findes køleskabe; i festsal, spisesal samt køkken.

Andet

Duge findes i spisesalen under disken – det antal duge der benyttes noteres på tjek ud-listen under ”antal duge” (leje 25 kr. pr. stk).

Lysestager og vaser – skal efterlades i pæn stand. Stearin fjernes fra lysestager.

Flag – flaget findes i spisesalen (ved service)

Lys og servietter – dette står lejer selv for

Boldbanen – banen må meget gerne benyttes – hav øje for at de private haver grænser op til banen.

Rødegaard Kursuscenter
Karlshøjvej 5, Vistoft
8420 Knebel

+45 30 43 85 80
info@roedegaardkursus.dk